ƯU ĐÀM

ƯU-ĐÀM ĐẠO TRÀNG HÂN HOAN ĐÓN CHÀO QUAN KHÁCH

Wednesday, August 13, 2014

Thượng Tọa Thích Pháp Hòa @ Thich Tánh Tuệ

                           GIÁ TRỊ NHỮNG NIỀM ĐAU-THÍCH TÁNH TUỆ- CHÙA ƯU ĐÀM 
                                                        LAS  VEGAS-07/04/18