ƯU ĐÀM

ƯU-ĐÀM ĐẠO TRÀNG HÂN HOAN ĐÓN CHÀO QUAN KHÁCH

Wednesday, August 13, 2014

Hinh Ảnh Quá Trình Thành Lập ƯU ĐÀM
Chùa Ưu Đàm thủa ban sơ

Xin bấm nút READ MORE để xem tiếp

Ngày thỉnh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Phật tử khai quang trước sân Chùa
No comments:

Post a Comment